Counter Strike 1.6 Server

Counter Strike 1.6 – Counter Strike 1.5 – TegaOnline

AMX Mod X RCON Commands

RCON Commands

Command: amxx
Format: <command> [parameters]
Access:
Description: Command list available:

 • amxx version – Display version.
 • amxx modules – Display modules.
 • amxx plugins – Display plugins.
 • amxx gpl – Display the GNU General Public License
 • amxx cvars – Display AMX Mod X registered CVARs.
 • amxx cmds – Display AMX Mod X registered commands.
 • amxx pause – Pause a running plugin.
 • amxx unpause – Unpause a running plugin.the list.
Reklamlar

Temmuz 29, 2008 Posted by | AMX Mod X | , | Yorum bırakın

AMX Mod X Config Commands

Config Commands

Command: amx_pausecfg
Format: <command> [name]
Access: ADMIN_CFG
Description: Pauses a plugin.
Command list:

 • off – Pauses all plugins not in the list.
 • on – Unpauses all plugins.
 • stop <file> – Stops a plugin.
 • pause <file> – Pauses a plugin.
 • enable <file> – Enables a plugin.
 • save – Saves a list of stopped plugins.
 • clear – Clears a list of stopped plugins.
 • list [id] – Lists plugins.
 • add <title> – Marks a plugin as unpauseable.
Command: amx_statscfg
Format: <command> [parameters]
Access: ADMIN_CFG
Description: Changes a stats setting.
Command list:

 • on <variable> – Enable specific option.
 • off <variable> – Disable specific option.
 • save – Save stats configuration.
 • load – Load stats configuration.
 • list [id] – List stats statuses.
 • add <name> <variable> – Add stat variable to the list.

Temmuz 29, 2008 Posted by | AMX Mod X | , | Yorum bırakın

AMX Mod X Menu Commands

Menu Commands

Note: ACCESS_LEVEL_A is not "a", it is "m". See Access Levels.

Command Accesss Description
amxmodmenu ADMIN_MENU Displays the main AMX Mod X menu.
amx_cvarmenu ADMIN_CVAR Displays the CVAR menu.
amx_mapmenu ADMIN_MAP Displays the map change menu.
amx_votemapmenu ADMIN_MAP Displays the map voting menu.
amx_kickmenu ADMIN_KICK Displays kick menu.
amx_banmenu ADMIN_BAN Displays ban menu.
amx_slapmenu ADMIN_SLAY Displays slap/slay menu.
amx_teammenu ADMIN_LEVEL_A Displays team switch menu.
amx_clcmdmenu ADMIN_LEVEL_A Displays client commands menu.
amx_cmdmenu ??? Displays server commands menu.
amx_restmenu ADMIN_CFG Displays weapon restriction menu.
amx_teleportmenu ADMIN_CFG Displays teleport menu.
amx_pausecfgmenu ADMIN_CFG Pause/unpause plugins with menu.
amx_statscfgmenu ADMIN_CFG Displays stats configuration menu.

Temmuz 29, 2008 Posted by | AMX Mod X | , | Yorum bırakın

AMX Mod X Say Commands

Say Commands

Command Description
say nextmap Displays the next map in the mapcycle.
say timeleft Displays the time left in the map.
say thetime Displays the current time.

Temmuz 29, 2008 Posted by | AMX Mod X | , | Yorum bırakın

AMX Mod X Stats Commands

Stats Commands

Command Description
say /hp Displays information about your killer.
say /statsme Displays your stats.
say /stats Displays other players’ stats.
say /top15 Displays the top 15 players.
say /rank Displays your rank on the server.

Temmuz 29, 2008 Posted by | AMX Mod X | , | Yorum bırakın

AMX Mod X Vote Commands

Vote Commands

Command Format Access Description
amx_votemap <map> [map] [map] [map] ADMIN_VOTE Starts a vote for a map.
amx_votekick <name or #userid> ADMIN_VOTE Starts a vote to kick a player.
amx_voteban <name or #userid> ADMIN_VOTE Starts a vote to ban a player.
amx_vote <question> <answer1> <answer2> ADMIN_VOTE Starts a custom poll.
amx_cancelvote ADMIN_VOTE Cancels the last poll in progress.

Temmuz 29, 2008 Posted by | AMX Mod X | , | Yorum bırakın

AMX Mod X Chat Commands

Chat Commands

Command Format Access Description
amx_say <message> ADMIN_CHAT Sends a message to all players through normal say.
amx_chat <message> ADMIN_CHAT Sends a message to all admins through normal chat.
amx_psay <name or #userid> <message> ADMIN_CHAT Sends a private message to a player.
amx_tsay <color> <message> ADMIN_CHAT Sends a left side HUD message to all players.
amx_csay <color> <message> ADMIN_CHAT Sends a center HUD message to all players.

Temmuz 29, 2008 Posted by | AMX Mod X | , | Yorum bırakın

AMX Mod X Admin Commands

Command Format Access Description
amx_kick <name or #userid> [reason]A ADMIN_KICK Kicks a player.
amx_ban <name or #userid> <time> [reason] ADMIN_BAN Bans a player.
amx_addban <authid or ip> <minutes> [reason] ADMIN_BAN Adds a ban to the server banlist.
amx_unban <authid or ip> ADMIN_BAN Unbans a player.
amx_slay <name or #userid> ADMIN_SLAY Slays a player.
amx_slap <name or #userid> [damage] ADMIN_SLAY Slaps a player for variable damage.
amx_leave <tag> [tag1] [tag2] [tag3] ADMIN_KICK Kicks all players not wearing one of the tags.
amx_pause ADMIN_CVAR Pauses or unpauses the game.
amx_who ADMIN_ADMIN Displays who is on the server.
amx_cvar <cvar> [value] ADMIN_CVAR Changes or displays a cvar value.
amx_map <mapname> ADMIN_MAP Changes map.
amx_nick <original name> <new name> ADMIN_LEVEL_A Changes Users Name.
amx_cfg <filename> ADMIN_CFG Executes a server-side config file.
amx_rcon <rcon command line> ADMIN_RCON Executes a command on the server console.
amx_plugins ADMIN_ADMIN Lists all loaded plugins.
amx_modules ADMIN_ADMIN Lists all loaded modules.

Temmuz 29, 2008 Posted by | AMX Mod X | , | Yorum bırakın

AMX Mod X Komutlar

amx_<command> <option1> <option2> [option3]

amx_hep komutlarıyla görebilir yan taraftaki menüden isteidiğiniz komutlara ulaşabilirsiniz.

Temmuz 29, 2008 Posted by | AMX Mod X | , , | Yorum bırakın

CS Komutları

Aşağıda Counter-Strike oynarken kullanabileceğiniz bazı console komutları yer alıyor. Bu komutları genelde klavyenin en solundaki é tuşuna basarak açılan “console”a yazarak aktif hale getirebilirsiniz. Eğer bir komutu sürekli kullanmak isterseniz, bu komutu autoexec.cfg (yoksa cstrike dizinine yaratın) adlı dosyaya eklemenizi öneririz. Yazıda kullanılan # işaretleri yerine bir sayı girmeniz gerekiyor. /adjust_crosshair
Counter-Strike oynarken kullanılan default crosshairin rengini değiştirir. Fakat bu değişiklik zoomlu silahları (aug, commando, awp, scout) etkilemez. Karanlık haritalarda sarı rengi kullanmanız tavsiye edilir.
/net_graph 3
LAN veya Internet ortamında oynarken o andaki bağlantı durumunu (ping, loss, choke) gösterir.
/cl_showfps 1
FPS’nizi ekranın sol-üst köşesinde gösterir
/scr_conspeed ####
Konsolun açılış hızını değiştirir.En yüksek “mantıklı değer “9999”dur.Ne kadar yüksek değer yazarsanız konsolunuz o kadar hızlı açılır.
/scr_centertime #.##
Oyun esnasında ekrana gelen “Player dropped the bomb” türünden yazıların ekranda kaç saniye kalacağını belirler.
/hud_centerid 1
Silahınızı bir oyuncuya doğrulttuğunuzda o oyuncunun nicki ekranın sol alt köşesinde yerine tam ortasında gösterilmesini sağlar.
/hud_saytext_time #.##
Ekranın sol-alt köşesinden akan yazıların her bir satırının kaç saniye boyunca görüntüleceğini belirler.
/hud_fastswitch 1
Herhangi bir slottaki silahı hızlı seçmek için kullanılır
/hud_deathnotice_time #.##
Ekranın sağ üst köşesindeki kimin öldüğüne dair frag ikonlarının ve yazıların kaç saniye ekranda kalacağını belirler
/con_color “### ### ###”
Konsol ve ekranda akan yazıların rengini değiştirmek için kullanılır.
Red Green Blue” (RGB) formatında bir değer vermeniz gerekiyor. Hangi değerlerin hangi renge tekabül ettiğini anlamak için Paint programını kullanın. Örnek: /con_color “94 255 255″ Oyundayken ” işaretini çıkarmak için Shift+i kombinasyonunu kullanın veya direk config.cfg dosyasının içinden editleyin.
/condump
Console’da görünen bütün yazıları cstrike dizininize condump.txt adındaki bir dosyaya yazıp kaydeder.
/brightness #.#
/gamma #.#
Default olarak gelen parlaklığı az buluyorsanız bu değerleri yükseltebilirsiniz. Örnek: gamma 4.5 brightness 8.9
/hideradar
Radarı kapatır. (Tavsiye edilmez!)
/drawradar
Radarı açar.
/setinfo “ah” “0”
Counter-Strike’ın yeniler için olan autohelp özelliği dahilinde ekranda çıkan yazıları artık görmek istemiyorsanız bu komutu kullanabilirsiniz.
/setinfo “vgui_menus” “0”
Silah alımını daha hızlı bir hale getirmek için VGUI menülerini kapamak isteyebilirsin

Temmuz 29, 2008 Posted by | Cs Komutları | , , | Yorum bırakın